SPARTAN - HPLC (giấy chứng nhận kiểm tra)

Thương hiệu: Cytiva
Liên hệ
Syringe lọc SPARTAN  đảm bảo tái lặp kết quả từ lọc chất hữu cơ và dung dịch có nước trong HPLC. Có tính nhất quán từ mẻ này đến mẻ khác, phạm vi lọc của SPARTAN được kiểm tra và chứng nhận không hấp thụ tia UV ở bước sóng 210 và 254 nm với nước, methanol và acetonitrile.

SPARTAN 13

Syringe lọc SPARTAN  đảm bảo tái lặp kết quả từ lọc chất hữu cơ và dung dịch có nước trong HPLC. Có tính nhất quán từ mẻ này đến mẻ khác, phạm vi lọc của SPARTAN được kiểm tra và chứng nhận không hấp thụ tia UV ở bước sóng 210 và 254 nm với nước, methanol và acetonitrile.

* Lời khuyên kỹ thuật:
Tải SPARTAN 13 và 30 giấy chứng nhận từ internet của mỗi lô hàng về chất lượng tinh khiết.
Đẩ tải về, vui lòng nhấp vào đây  Support Section , gõ số lô sản phẩm, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận  các điều kiện kiểm tra và khối phổ đặc thù của lô hàng.

SPARTAN 30

* Đặc điểm

 • Sẳn sàng sử dụng lọc với màng liên kết với protein thấp, ưa nước, màng làm từ cellulose tái sinh.
 • Kháng cực kỳ tốt với hóa chất dựa vào nước tiêu chuẩn và dung dịch chất hữu cơ HPLC.
 • Syring lọc SPARTAN được kiểm tra và chứng nhận không hấp thụ tia UV ở bước sóng 210 và 254 nm với nước, methanol và acetonitrile.
 • Mini-Tip với đường kính 13 mm 
 • Đường kính 13 mm với thể tích chết cực kỳ thấp < 10 µl

* Lợi ích

 • Tính linh hoạt:: sử dụng cho bất kỳ ứng dụng nào cần kháng với hóa chất, ưa nước, màng liên kết protein thấp.
 • Có giấy chứng nhận chất lượng cho mỗi lô sản xuất và tính nhất quán đảm bảo tái lập kết quả
 • Mini-tip đường kính 13 mm lý tưởng cho sự lọc các mẫu vào chai rất nhỏ.

* Ứng dụng

 • Lọc dung dịch chất hữu cơ hoặc dung dịch có nước trong HPLC với tái lập kết quả
 • Tinh sạch dung dịch có nước và dung dịch hữu cơ
 • Lọc dung dịch protein

 

Thông tin đặt hàng - Syringe lọc SPARTAN - HPLC có giấy chứng nhận
Số Cat.Mô tả
10463030Syringe lọc Spartan 13mm, cellulose tái sinh, 0.45 µm, có đầu ra Mini-Tip, 100 cái/hộp
10463032Syringe lọc Spartan 13mm, cellulose tái sinh, 0.45 µm, có đầu ra Mini-Tip, 500 cái/hộp
10463040Syringe lọc Spartan 13mm, cellulose tái sinh, 0.2 µm, có đầu ra Mini-Tip, 100 cái/hộp
10463042Syringe lọc Spartan 13mm, cellulose tái sinh, 0.2 µm, có đầu ra Mini-Tip, 500 cái/hộp
10463100Syringe lọc Spartan 13mm, cellulose tái sinh, 0.2 µm, 100 cái/hộp
10463102Syringe lọc Spartan 13mm, cellulose tái sinh, 0.2 µm, 500 cái/hộp
10463110Syringe lọc Spartan 13mm, cellulose tái sinh, 0.45 µm, 100 cái/hộp
10463112Syringe lọc Spartan 13mm, cellulose tái sinh, 0.45 µm, 500 cái/hộp
10463050Syringe lọc Spartan 30mm, cellulose tái sinh, 0.45 µm, 100 cái/hộp
10463052Syringe lọc Spartan 30mm, cellulose tái sinh, 0.45 µm, 500 cái/hộp
10463053Syringe lọc Spartan 30mm, cellulose tái sinh, 0.45 µm, 50 cái/hộp
10463060Syringe lọc Spartan 30mm, cellulose tái sinh, 0.2 µm, 100 cái/hộp
10463062Syringe lọc Spartan 30mm, cellulose tái sinh, 0.2 µm, 500 cái/hộp
popup

Số lượng:

Tổng tiền: