Tuýp lọc ly tâm CENTREX

Thương hiệu: Cytiva
Liên hệ
Tuýp lọc ly tâm CENTREX™ được cung cấp sẵn 1 dãy lọc và môi trường chiết tách 1.5 và 5ml loại tiệt trùng và không tiệt trùng.

* Đặc tính và lợi ích

  • Tuýp lọc ly tâm với nhiều dạng màng lọc
  • Chuẩn bị nhanh và đơn giản một số lượng mẫu lớn
  • Có thể xử lý hơn 6 mẫu cùng một lúc 
  • Lý tưởng cho hệ thống tự động và lọc theo mẻ với tốc độ cao bằng robot
  • Giảm đáng kể việc ngăn ngừa tạp nhiễm khi làm việc với vật liệu sinh học phóng xạ nguy hiểm
  • Tránh được việc tạp nhiễm chéo.

* Ứng dụng

  • Màng cellulose acetate 0.45 µm cho gel agarose tách rửa nhanh 
  • Nylon, cellulose tái sinh và màng cellulose acetate để loại bỏ hạt hay vi sinh vật cho mẫu chạy HPLC.
  • Kiểm soát chất lượng chuẩn bị mẫu
  • Sợi thủy tinh giúp chịu được tải lọc cao hay tiền lọccho bước lọc tiếp theo

 

Thông tin đặt hàng - Tuýp lọc ly tâm CENTREX
Số Cat.Mô tả
10467001Tuýp lọc ly tâm Centrex 1.5 ml, nitrocellulose, 0.2 µm, tiệt trùng, 50 cái/hộp
10467002Tuýp lọc ly tâm Centrex 1.5 ml, nylon, 0.45 µm, 250 cái/hộp
10467003Tuýp lọc ly tâm Centrex 1.5 ml, nylon, 0.2 µm, tiệt trùng, 50 cái/hộp
10467004Tuýp lọc ly tâm Centrex 1.5 ml, cellulose acetate, 0.2 µm, tiệt trùng, 50 cái/hộp
10467005Tuýp lọc ly tâm Centrex 1.5 ml, nitrocellulose, 0.45 µm, tiệt trùng, 50 cái/hộp
10467006Tuýp lọc ly tâm Centrex 1.5 ml, cellulose acetate, 0.45 µm, tiệt trùng, 50 cái/hộp
10467007Tuýp lọc ly tâm Centrex 1.5 ml, nylon, 0.45 µm, tiệt trùng, 50 cái/hộp
10467008Tuýp lọc ly tâm Centrex 1.5 ml, cellulose acetate, 0.8 µm, tiệt trùng, 50 cái/hộp
10467009Tuýp lọc ly tâm Centrex 1.5 ml, cellulose acetate, 0.2 µm, 250 cái/hộp
10467011Tuýp lọc ly tâm Centrex 1.5 ml, cellulose acetate, 0.45 µm, 250 cái/hộp
10467010Tuýp lọc ly tâm Centrex 5.0 ml, nylon, 0.2 µm, 250 cái/hộp
10467012Tuýp lọc ly tâm Centrex 5.0 ml, nylon, 0.45 µm, 250 cái/hộp
10467013Tuýp lọc ly tâm Centrex 5.0 ml, cellulose acetate, 0.2 µm, tiệt trùng, 50 cái/hộp
10467015Tuýp lọc ly tâm Centrex 5.0 ml, nylon, 0.2 µm, tiệt trùng, 50 cái/hộp
10467017Tuýp lọc ly tâm Centrex 5.0ml, cellulose acetate, 0.45 µm, tiệt trùng, 50 cái/hộp
10467019Tuýp lọc ly tâm Centrex 5.0 ml, nitrocellulose, 0.45µm, tiệt trùng, 50 cái/hộp
10467021Tuýp lọc ly tâm Centrex 5.0ml, nylon, 0.45 µm, tiệt trùng, 50 cái/hộp
popup

Số lượng:

Tổng tiền: