Tuýp lọc ly tâm

Thương hiệu: Cytiva
Liên hệ
Tuýp lọc ly tâm Whatman lý tưởng cho việc chuẩn bị mẫu nhanh và đơn giản của một loạt mẫu thí nghiệm bằng ly tâm.

VectaSpin™ Centrifuge Filters

Tuýp lọc ly tâm VectaSpin Micro

Tuýp lọc ly tâm VectaSpin™ gồm các loại cho môi trường lọc và môi trường chiết tách, với các kích thước 400µl, 3 ml và 20 ml, sản xuất từ polypropylene không thuốc nhuộm để loại bỏ nhiễm bẩn mẫu. Một mắc lưới 10.0 µm cho lọc những hạt thô. VectaSpin Micro và VectaSpin 3 đều có sẵn với một loạt màng siêu lọc có thể phân tách những đại phân tử như là protein, dựa trên sự khác nhau của trọng lượng phân tử.  Tuýp lọc ly tâm tương thích với những rotor và lỗ của máy ly tâm nói chung. Phần lọc có thể giữ trong ống thu nhận sau khi ly tâm, không cần tách đưa ra ống lưu giữ.

Tuýp lọc ly tâm CENTREX

Bộ lọc ly tâm CENTREX được cung cấp với một loạt các môi trường lọc và tách. 1,5 ml và 5 ml loại tiệt trùng và không tiệt trùng đều có sẵn.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: