Giấy đo độ bắt lửa của thuốc lá

Thương hiệu: Cytiva
Liên hệ
Được phát triển đặc biệt để dùng vào việc đo độ bắt lửa của thuốc lá theo tiêu chuẩn ASTM  E2187-04 . Loại  giấy số 2 được chứng nhận này được kiểm tra theo quy trinh chi tiết trong ASTM E 2187-04 , Mục 9.3.1 và 9.3.2. Loại giấy này đáp ứng những yêu cầu về cả trọng lượng được điều ẩm (26.1±0.5g , SD <0.3g) và được làm khô (24.7 ±0.5g, SD < 0.3g). Chứng nhận riêng của lô có thể được tải từ Certificates Section.

* Đặc tính và lợi ích:

  • Mỗi lô được đảm bảo để đáp ứng tiê u chuẩn chi tiết kĩ thuật ASTM E 2187-04
  • Quá trình kiểm tra đơn giản bằng cách loại trừ việc kiểm tra lô phù hợp.
  • Chứng nhận riêng của lô được tải từ web.
  • Điều kiện và sử dụng thích đáng.
Thông tin đặt hàng - Giấy đo độ bắt lửa của thuốc lá
Số Cat.Mô tả

Số 2 - Chứng nhận cho tiêu chuẩn ASTM E 2187-04

1002-147Số 2, dia 150mm, chứng nhận cho thử nghiệm độ bắt lửa, 100 tờ/hộp
popup

Số lượng:

Tổng tiền: