Nắp Bình Phản Ứng 4 Cổ Mài - DURAN®

Thương hiệu: DURAN
0₫
Nắp dùng cho các bình phản ứng gờ bằng.Thành dày phù hợp cho các ứng dụng áp suất và hút chân không.Có thể sử dụng đũa khuấy KPG của DURAN.* Ứng dụng: các ứng dụng phản ứng dưới áp suất hay nhiệt độ cao.

Nắp bình phản ứng 4 cổ mài - DURAN

* Mô tả:

  • Nắp dùng cho các bình phản ứng gờ bằng.
  • Thành dày phù hợp cho các ứng dụng áp suất và hút chân không.
  • Có thể sử dụng đũa khuấy KPG của DURAN.
  • Xuất xứ: DURAN - Đức

* Ứng dụng: các ứng dụng phản ứng dưới áp suất hay nhiệt độ cao.

* Chú ý: Ở nhiệt độ (250°C) và áp suất tối đa, sự chênh lệch nhiệt độ của thành bình không vượt quá 30°C.

A - 121°C USP - Standard

* Thông tin đặt hàng:

NẮP BÌNH PHẢN ỨNG 4 CỔ MÀI - DURAN

Số Cat.

DN

ĐK Gờ
mm

h
mm

Cổ Giữa
NS

Cổ Phụ
NS

Áp Suất
Tối Đa
Ở 250°C

Cái/Hộp

24 392 34

60

100

90

29/32

2 x 19/26 - Nghiêng
1 x 14/23 - Nghiêng

2 bar

1

24 396 46

100

138

105

29/32

2 x 29/32 - Nghiêng
1 x 14/23 - Nghiêng

1 bar

1

24 392 46

100

138

125

29/32

3 x 29/32 - Nghiêng

1 bar

1

24 392 47

100

138

125

29/32

2 x 29/32 - Nghiêng
1 x 14/23 - Thẳng

1 bar

1

24 392 51

120

158

130

29/32

2 x 29/32 - Nghiêng
1 x 14/23 - Thẳng

1 bar

1

24 392 57

150

184

130

29/32

3 x 29/32 - Thẳng

1 bar

1

24 392 58

150

184

130

29/32

3 x 29/32 - Nghiêng

1 bar

1

24 392 59

150

184

120

29/32

2 x 29/32 - Nghiêng
1 x 14/23 - Thẳng

1 bar

1

24 392 60

150

184

140

45/40

3 x 29/32 - Nghiêng

1 bar

1

popup

Số lượng:

Tổng tiền: