Phễu Nhỏ Giọt Hình Trụ, Cổ Mài, Có Chia Vạch, Cuống Cổ Mài - DURAN®

Thương hiệu: DURAN
0₫
  • Phễu nhỏ giọt hình trụ, cổ mài, có chia vạch, cuống cổ mài.
  • Khóa thủy tinh, cổ mài, có nắp vặn nhựa.

* Ứng dụng: đồng nhất và đo lường lượng chất lỏng cung cấp cho hỗn hợp phản ứng. Có thể điều chỉnh tốc độ chảy.

Phễu nhỏ giọt hình trụ, cổ mài, có chia vạch, cuống cổ mài - DURAN

* Mô tả:

  • Phễu nhỏ giọt hình trụ, cổ mài, có chia vạch, cuống cổ mài.
  • Khóa thủy tinh, cổ mài, có nắp vặn nhựa.
  • Xuất xứ: DURAN - Đức

* Ứng dụng: đồng nhất và đo lường lượng chất lỏng cung cấp cho hỗn hợp phản ứng. Có thể điều chỉnh tốc độ chảy.

DIN ISO 4800

 Thông tin đặt hàng:

PHỄU NHỎ GIỌT HÌNH TRỤ, CỔ MÀI, CÓ CHIA VẠCH, CUỐNG CỔ MÀI - DURAN

Số Cat.

Dung Tích
mm

Vạch Chia
ml

Cuống
NS

Chiều Cao
mm

Khóa

Cổ Mài
NS

Cái/Hộp

24 124 20

50

1

14/23

220

3 NS

19/26

1

24 124 25

100

2

14/23

240

3 NS

19/26

1

24 124 24

100

2

19/26

240

3 NS

19/26

1

24 124 36

250

5

24/29

320

4 NS

29/32

1

24 124 37

250

5

29/32

320

4 NS

29/32

1

24 124 44

500

10

24/29

400

4 NS

29/32

1

24 124 46

500

10

29/32

400

4 NS

29/32

1

24 124 56

1 000

20

29/32

480

6 NS

29/32

1

popup

Số lượng:

Tổng tiền: