Ống Hút Thẳng Pipette Không Chia Vạch Cuối - DURAN®

Thương hiệu: DURAN
0₫
 • Ống hút thẳng pipette, không chia vạch cuối, loại B.
 • Làm từ thủy tinh soda-lime.
 • Vạch chia từ trên đỉnh.
 • Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C.
 • Tùy thuộc vào thang chia, các thể tích khác nhau có thể được giữ lại và phân phối như nhau hay tăng dần.

* Ứng dụng: đo chính xác đến vạch cuối cùng.

Ống hút thẳng pipette không chia vạch cuối - DURAN

* Mô tả:

 • Ống hút thẳng pipette, không chia vạch cuối, loại B.
 • Làm từ thủy tinh soda-lime.
 • Vạch chia từ trên đỉnh.
 • Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C.
 • Tùy thuộc vào thang chia, các thể tích khác nhau có thể được giữ lại và phân phối như nhau hay tăng dần.
 • Xuất xứ: DURAN - Đức

* Ứng dụng: đo chính xác đến vạch cuối cùng.

ISO 835

* Thông tin đặt hàng:

ỐNG HÚT THẲNG PIPETTE KHÔNG CHIA VẠCH CUỐI - DURAN

Số Cat.

Dung Tích
ml

Giới Hạn
Chính Xác
± ml

Vạch Chia
ml

Màu Vạch
DIN 12 621

Chiều Dài
mm

Cái/Hộp

24 344 01

0.1

0.01

0.02

Xanh lục

360

12

24 344 03

0.2

0.01

0.02

Xanh dương

360

12

24 344 06

0.5

0.008

0.01

Vàng

360

12

24 344 11

1

0.008

0.01

Vàng

360

12

24 344 16

2

0.015

0.02

Đen

360

12

24 344 23

5

0.04

0.05

Đỏ

360

12

24 344 29

10

0.08

0.1

Cam

360

12

24 344 34

25

0.15

0.1

Trắng

450

12

popup

Số lượng:

Tổng tiền: