Chai Cổ Mài Miệng Rộng Không Nắp - Thủy Tinh Soda-Lime - DURAN®

Thương hiệu: DURAN
0₫
  • Không nút.
  • Nên sử dụng ở nhiệt độ tối đa +100°C.
  • Chống sốc nhiệt 30 K.
  • Thủy phân loại 3.
  • Xuất xứ: DURAN - Đức

* Chú ý: Khi sử dụng nút thủy tinh với chai soda-lime, nếu chai và nút có độ chênh lệch nhiệt độ hơn 30°C thì rất khó lấy nút ra.

Chai cổ mài miệng rộng không nút thủy tinh soda-lime - DURAN

* Mô tả:

  • Không nút.
  • Nên sử dụng ở nhiệt độ tối đa +100°C.
  • Chống sốc nhiệt 30 K.
  • Thủy phân loại 3.
  • Xuất xứ: DURAN - Đức

* Chú ý: Khi sử dụng nút thủy tinh với chai soda-lime, nếu chai và nút có độ chênh lệch nhiệt độ hơn 30°C thì rất khó lấy nút ra.

* Chú ý: Khi sử dụng nút thủy tinh với chai soda-lime, nếu chai và nút có độ chênh lệch nhiệt độ hơn 30°C thì rất khó lấy nút ra.

ISO 4796-1

 Thông tin đặt hàng:

CHAI CỔ MÀI MIỆNG RỘNG KHÔNG NÚT - THỦY TINH SODA-LIME - DURAN

Số Cat.
Chai Trắng

Số Cat.
Chai Nâu

Dung Tích
ml

Nắp
Cổ Mài

d
mm

h
mm

Cái/Hộp

23 184 17

 

50

24/20

44

79

10

23 184 24

23 187 24

100

29/22

52

97

10

23 184 36

23 187 36

250

34/24

71

129

10

23 184 44

23 187 44 (1)

500

45/40

86

164

10

23 184 54

23 187 54

1 000

60/46

107

200

10

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: