Bình Hút Ẩm Có Vòi Dạng MOBILEX, Vĩ Sứ, Nắp Vặn GL32, Khóa PTFE - DURAN

Thương hiệu: DURAN
0₫
  • Bình hút ẩm đĩa sứ, có vòi hút chân không.
  • Đường kính của đĩa sứ và nắp tương ứng với đường kính của thân và vòi, đảm bảo kín khí.

* Ứng dụng: làm khô hay hút ẩm sản phẩm và lưu trữ những chất nhạy cảm với độ ẩm.

Bình hút ẩm có vòi dạng MOBILEX, vĩ sứ, nắp vặn GL32, khóa PTFE - DURAN

* Mô tả:

  • Bình hút ẩm đĩa sứ, có vòi hút chân không.
  • Đường kính của đĩa sứ và nắp tương ứng với đường kính của thân và vòi, đảm bảo kín khí.
  • Xuất xứ: DURAN - Đức

* Ứng dụng: làm khô hay hút ẩm sản phẩm và lưu trữ những chất nhạy cảm với độ ẩm.

DIN ISO 13130 USP - Standard

 Thông tin đặt hàng:

BÌNH HÚT ẨM CÓ VÒI DẠNG MOBILEX, VĨ SỨ, NẮP VẶN GL32, KHÓA PTFE - DURAN

Số Cat.

ĐK Vĩ

Nắp vặn
GL

Chiều cao
h
mm

Thể tích
ml

ĐK Trong
Gờ
mm

ĐK Ngoài
Gờ
mm

Cái/Hộp

Có đĩa sứ

24 783 57

150

32

239

2 400

172

215 ± 2

1

24 783 61

200

32

296

5 800

224

270 ± 2

1

24 783 66

250

32

344

10 500

274

320 ± 2

1

24 783 69

300

32

420

18 500

332

380 ± 2

1

Không đĩa sứ

24 785 57

150

32

239

2 400

172

215 ± 2

1

24 785 61

200

32

296

5 800

224

270 ± 2

1

24 785 66

250

32

344

10 500

274

320 ± 2

1

24 785 69

300

32

420

18 500

332

380 ± 2

1

popup

Số lượng:

Tổng tiền: