Bình Phản Ứng Gờ Bằng Có Rãnh Thân Cầu - DURAN®

Thương hiệu: DURAN
0₫
Bình phản ứng, gờ bằng có rãnh, thân cầu.Thành dày phù hợp cho các ứng dụng áp suất và hút chân không.Rãnh có vòng đệm cao su O-ring.Có thể sử dụng đũa khuấy KPG của DURAN.* Ứng dụng: các ứng dụng phản ứng dưới áp suất hay nhiệt độ cao.

Bình phản ứng gờ bằng có rãnh, thân cầu - DURAN

* Mô tả:

  • Bình phản ứng, gờ bằng có rãnh, thân cầu.
  • Thành dày phù hợp cho các ứng dụng áp suất và hút chân không.
  • Rãnh có vòng đệm cao su O-ring.
  • Có thể sử dụng đũa khuấy KPG của DURAN.
  • Xuất xứ: DURAN - Đức

* Ứng dụng: các ứng dụng phản ứng dưới áp suất hay nhiệt độ cao.

* Chú ý: Ở nhiệt độ (250°C) và áp suất tối đa, sự chênh lệch nhiệt độ của thành bình không vượt quá 30°C.

A - 121°C USP - Standard

 Thông tin đặt hàng:

BÌNH PHẢN ỨNG GỜ BẰNG CÓ RÃNH THÂN CẦU - DURAN

Số Cat.

Dung Tích
ml

DN

Tổng
Dung Tích
ml

ĐK Gờ
mm

ĐK Thân
mm

h
mm

Áp Suất
Tối Đa
Ở 250°C

Cái/Hộp

24 395 63

2 000

100

2 610

138

165

215

1.0 bar

1

24 395 71

4 000

100

4 660

138

206

265

1.0 bar

1

24 395 76

6 000

100

6 675

138

236

295

1.0 bar

1

24 395 86

10 000

100

11 720

138

280

340

0.5 bar

1

24 395 91

20 000

100

21 415

138

350

410

0.5 bar

1

popup

Số lượng:

Tổng tiền: