Bình Định Mức Thủy Tinh Trắng Nút Nhựa PE Bát Giác, Class A - DURAN®

Thương hiệu: DURAN
0₫
  • Với vòng tròn chia vạch và cổ mài nắp nhựa PE, phù hợp với tiêu chuẩn nút cổ mài.
  • Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C. Dung tích có dung sai phù hợp với độ chính xác loại A, giới hạn chính xác theo Luật đo lường và trọng lượng của Đức, đặc thù theo tiêu chuẩn DIN và ISO.
  • Xuất xứ: DURAN - Đức

* Ứng dụng: đo chính xác lượng chất lỏng đặc thù, chuẩn bị hay lưu trữ các dung dịch chuẩn.

Bình định mức thủy tinh trắng, nút nhựa PE bát giác, class A - DURAN

* Mô tả:

  • Với vòng tròn chia vạch và cổ mài nắp nhựa PE, phù hợp với tiêu chuẩn nút cổ mài.
  • Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C. Dung tích có dung sai phù hợp với độ chính xác loại A, giới hạn chính xác theo Luật đo lường và trọng lượng của Đức, đặc thù theo tiêu chuẩn DIN và ISO.
  • Xuất xứ: DURAN - Đức

* Ứng dụng: đo chính xác lượng chất lỏng đặc thù, chuẩn bị hay lưu trữ các dung dịch chuẩn.

ISO 1042 DIN 12664 A - 121°C USP - Standard

 Thông tin đặt hàng:

BÌNH ĐỊNH MỨC THỦY TINH TRẮNG NÚT NHỰA PE BÁT GIÁC, CLASS A - DURAN

Số Cat.

Dung Tích
ml

Giới Hạn
Chính Xác
± ml

h
mm

d
mm

Kích Thước
Nắp

Cái/Hộp

21 678 07

5

0.025

70

24

7/16

2

21 678 08

10

0.025

90

28

7/16

2

21 678 12 (1)

20

0.04

110

37

10/19

2

21 678 14 (1)

25

0.04

110

39

10/19

2

21 678 17 (1)

50

0.06

140

49

12/21

2

21 678 24 (1)

100

0.1

170

61

12/21

2

21 678 25 (1)

100

0.1

170

61

14/23

2

21 678 32 (1)

200

0.15

210

76

14/23

2

21 678 36 (1)

250

0.15

220

81

14/23

2

21 678 44 (1)

500

0.25

260

101

19/26

2

21 678 54 (1)

1 000

0.4

300

127

24/29

2

21 678 63 (1)

2 000

0.6

370

161

29/32

2

21 678 73 (1) (2)

5 000

1.2

470

217

34/35

1

popup

Số lượng:

Tổng tiền: