Tin tức

MÁY LY TÂM ĐA NĂNG - HERMLE

MÁY LY TÂM ĐA NĂNG - HERMLE

Tất cả các mẫu sinh học đều cần ly tâm lạnh?

Câu trả lời là không!

Với các mẫu cần giữ nguyên đặc tính sinh học, sinh lý bề mặt hay tính chất về hóa lý như nồng độ ion, muối, pH thì cần lưu ý đến nhiệt độ lạnh trong quá trình ly tâm. Do đó, điều cần thiết là máy ly tâm dù có hoạt động ở tốc độ tối đa thì vẫn có thể duy trì nhiệt độ lạnh ổn định.

Nhưng bên cạnh đó môi trường lạnh có thể gây sốc tế bào, co ngót thể tích, bất hoạt hoặc thay đổi chức năng sinh lý tế bào, vi khuẩn… Một số dung môi trong điều kiện lạnh sẽ kết tủa, làm thay đổi tính chất điện ly, pH, độ đẳng trương.

Với tách chiết RNA, DNA, hiện nay có những bộ sinh phẩm không yêu cầu ly tâm ở điều kiện lạnh. Mặt khác, có những dung dịch xử lý mẫu trong tách RNA, DNA có nồng độ muối khá cao, khi ly tâm lạnh sẽ kết tủa cùng với axit nucleic, làm tăng tỷ lệ tạp chất. Vậy nên, tùy thuộc vào loại mẫu đang xử lý, bạn có thể cần máy ly tâm lạnh hoặc không.

MÁY LY TÂM ĐA NĂNG - HERMLE

Cả máy ly tâm để bàn Z 327 và máy ly tâm làm lạnh để bàn Z 327 K của Hermle đều có thể được gọi là máy ly tâm vạn năng vì cả hai đều cung cấp nhiều loại rôto khác nhau.

Bất kể quá trình phân tách diễn ra trong rôto xoay, microlit hay rôto góc thể tích lớn thì việc thay thế rôto đều có thể thực hiện một cách dễ dàng.