Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Service
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
032.805.9692 (Zalo)

eSafe® Tủ An Toàn Sinh Học Class II - Esco

Chi tiết

Tủ An Toàn Sinh Học Class II Type B2 Generation 2 - Esco

Chi tiết

NordicSafe® Tủ An Toàn Sinh Học Class II Độ Ồn Thấp - Esco

Chi tiết

Airstream® Tủ An Toàn Sinh Học Class II (E-SERIES) - Esco

Chi tiết

Airstream® Tủ An Toàn Sinh Học Class II (S-SERIES) - Esco

Chi tiết

Airstream® Tủ An Toàn Sinh Học Class II (G-SERIES) - Esco

Chi tiết

Airstream® Tủ An Toàn Sinh Học Class II (D-SERIES) - Esco

Chi tiết

Airstream® Tủ An Toàn Sinh Học Class II Type B2 (Khí Xả Hoàn Toàn) - Esco

Chi tiết

Airstream® Tủ An Toàn Sinh Học Class III - Esco

Chi tiết

Labculture® Tủ An Toàn Sinh Học Class II Type A2 - Esco

Chi tiết

Labculture® Tủ An Toàn Sinh Học Class II (Độ Ồn Thấp) - Esco

Chi tiết

Labculture® Tủ An Toàn Sinh Học Class II Type B2 (Khí Xả Hoàn Toàn) - Esco

Chi tiết

Streamline® Tủ An Toàn Sinh Học Class II - Esco

Chi tiết

Cytoculture® Tủ An Toàn Sinh Học Được Bảo Vệ Chì Class II - Esco

Chi tiết

Isoclean® Tủ Pha Hóa Chất (Tuần Hoàn) - Esco

Chi tiết

Isoclean® Tủ Pha Hóa Chất - Esco

Chi tiết

Cytoculture™ Tủ An Toàn Tế Bào Gây Độc - Esco

Chi tiết

VIVA® Tủ Thay Lồng Cho Động Vật Hai Cổng - Esco

Chi tiết

VIVA® Tủ Thay Lồng Cho Động Vật Có Hệ Thống Xử Lý Chất Thải - Esco

Chi tiết

VIVA® Tủ Thay Lồng Cho Động Vật Tổng Hợp - Esco

Chi tiết

Tủ thao tác pha chế cách ly chống nhiễm bẩn Class III - CBI-III - ESCO

Chi tiết

Powdermax™ Tủ Cân Bằng Khối Lượng Bột - Esco

Chi tiết

Tủ An Toàn Sinh Học Class II, Gen 3, Dòng Airstream, D-Series - ESCO

Chi tiết

Tủ An Toàn Sinh Học Class II, Gen 3, Dòng Airstream, E-Series - ESCO

Chi tiết

Tủ An Toàn Sinh Học Class II, Gen 3, Dòng Airstream, G-Series - ESCO

Chi tiết

Tủ An Toàn Sinh Học Class II, Gen 3, Dòng Airstream, S-Series - ESCO

Chi tiết

Tủ An Toàn Sinh Học Class II, Dòng Airstream Plus, Chứng Nhận TUV NORD Chuẩn EN 12469, E-Series - ESCO

Chi tiết

Tủ An Toàn Sinh Học Class II, Dòng Airstream Plus, Chứng Nhận TUV NORD Chuẩn EN 12469, S-Series - ESCO

Chi tiết

Tủ An Toàn Sinh Học Class II, Dòng Cytoculture, Lớp Chì Bảo Vệ - ESCO

Chi tiết

Tủ An Toàn Sinh Học Class II, Dòng Labculture, Độ Ồn Thấp - ESCO

Chi tiết
  • Trang:
  • 1
  • 2
Chuyển nhanh đến trang