Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - LTS L-2XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - LTS L-10XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - LTS L-20XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - LTS L-100XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - LTS L-200XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - LTS L-300XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - LTS L-1000XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - LTS L-2000XLS+ - METTLER TOLEDO

Chi tiết

Pipettor Một Kênh Dòng Pipet Lite - LTS L-5000XLS - METTLER TOLEDO

Chi tiết
  • Trang:
  • 1
  • 2
Chuyển nhanh đến trang