Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Túi Lấy Mẫu Vô Trùng Dòng EPR - LABPLAS

Chi tiết

Túi Lấy Mẫu Vô Trùng Dòng EPL - LABPLAS

Chi tiết

Túi Lấy Mẫu Vô Trùng Dòng EFR - LABPLAS

Chi tiết

Túi Lấy Mẫu Vô Trùng Dòng EFL - LABPLAS

Chi tiết

Bình Cấy Mô - Celline Bioreactor - Wheaton

Chi tiết

Bộ Buồng Đếm Tế Bào - ASSISTENT

Chi tiết

Chân Đế Mica 3 Chỗ Cho Hộp Nhuộm Lam Tròn - ASSISTENT

Chi tiết

Cầu Nhuộm Làm Bằng Nhựa PVC Kèm Khay Nhuộm - ASSISTENT

Chi tiết

Cầu Nhuộm Làm Bằng Nhựa PVC - ASSISTENT

Chi tiết
  • Trang:
  • 1
  • 2
Chuyển nhanh đến trang