Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Máy Lắc Ủ "KS 3000 i control" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc Ủ "KS 3000 ic control" - IKA

Chi tiết

Provocell™ Máy Ủ / Lắc Đĩa Microplate - Esco

Chi tiết

Máy Lắc "KS 4000 i control / KS 4000 ic control" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc "MS 3 basic / digital" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc Ống Nghiệm "lab dancer" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc Đa Năng "VORTEX 3" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc "VXR basic" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc Đĩa Microtiter "MTS 2/4 digital" - IKA

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang