Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Service
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
032.805.9692 (Zalo)

Máy Lắc Ủ "KS 3000 i control" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc Ủ "KS 3000 ic control" - IKA

Chi tiết

Provocell™ Máy Ủ / Lắc Đĩa Microplate - Esco

Chi tiết

Máy Lắc "KS 4000 i control / KS 4000 ic control" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc "MS 3 basic / digital" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc Ống Nghiệm "lab dancer" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc Đa Năng "VORTEX 3" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc "VXR basic" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc Đĩa Microtiter "MTS 2/4 digital" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc "KS 130 basic / control / control NOL - KS 260 basic / control / control NOL" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc "KS 501 digital" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc "HS 260 basic / control / control NOL" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc "HS 501 digital" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc Ống Nghiệm "VORTEX 1" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc "VORTEX 4 basic / digital" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc Dạng Bập Bênh "ROCKER 2D basic / digital" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc Dạng Bập Bênh "ROCKER 3D basic / digital" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc Dạng Lăn Tròn "ROLLER 6" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc Dạng Lăn Tròn "ROLLER 10" - IKA

Chi tiết