Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Service
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
0328.059.692
Support
037.444.1558

Kính Hiển Vi 2 Mắt - MBL2000 - KRUESS

Chi tiết

Kính Hiển Vi Soi Nổi - MSZ5000 - KRUESS

Chi tiết

Kính Hiển Vi Soi Ngược - MBL3200 - KRUESS

Chi tiết

Kính Hiển Vi Kim Tương - MBL3300 - KRUESS

Chi tiết

Kính Hiển Vi Ngọc Học - KSW4000 - KRUESS

Chi tiết

Kính Hiển Vi 2 Mắt Ceti - Digi Max II - MEDLINE

Chi tiết

Kính Hiển Vi 3 Mắt Ceti - Digi Max II - MEDLINE

Chi tiết

Kính Hiển Vi 2 Mắt Ceti - Max III - MEDLINE

Chi tiết

Kính Hiển Vi 3 Mắt Ceti - Max III - MEDLINE

Chi tiết