Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

 Khúc Xạ Kế Cầm Tay MASTER Series Dùng Cho Khám Và Chữa Bệnh - MASTER-SUR/NM - ATAGO

MASTER-SUR/NM - ATAGO
Khúc Xạ Kế Cầm Tay MASTER Series Dùng Cho Khám Và Chữa Bệnh

* Mô tả:
  • MASTER-SUR/NM được thiết kế cho mục đích khám và chữa bệnh: "Protein huyết thanh", "Trọng lượng riêng của nước tiểu" và "chỉ số khúc xạ".
  • Phần thân bằng nhựa được thiết kế để kháng mặn và axit.
  • MASTER-SUR/NM là một lựa chọn thay thế tốt khi các tính năng như chống thấm nước không phải là một ưu tiên và bù trừ nhiệt độ sẽ được thực hiện bằng tay.
  • Xuất xứ: ATAGO - Nhật

* Chi tiết kỹ thuật:

Model MASTER-SUR/NM Số Cat. 2773
Phạm Vi
Đo Lường
Trọng lượng riêng nước tiểu: 1.000 đến 1.060
Protein huyết thanh: 0.0 đến 12.0g / 100ml
Chỉ số khúc xạ (nD): 1.3330 đến 1.3660
Vạch Chia Trọng lượng riêng nước tiểu: 0.001
Protein huyết thanh: 0.2g / 100ml
Chỉ số khúc xạ (nD): 0.0005
Kích Thước 32 x 34 x 203 mm Khối Lượng 105 g