Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Thiết Bị Kích Hoạt Tinh Trùng Lợn - maXipig - IUL

Chi tiết

Máy Nhuộm Tiêu Bản - PolyStainer - IUL

Chi tiết

Thiết Bị Lấy Mẫu Vi Sinh Trong Không Khí - Spin Air - IUL

Chi tiết

Máy Đếm Khuẩn Lạc - DOT - IUL

Chi tiết

Máy Đếm Khuẩn Lạc Tự Động - SphereFlash - IUL

Chi tiết

Máy Pha Loãng Mẫu - Bio Dilutor - IUL

Chi tiết

Thiết Bị Phân Bố Mẫu Trên Đĩa Petri - Eddy Jet 2W - IUL

Chi tiết

Máy Dán Nhãn Mã Vạch Lên Đĩa Petri - Petri Labeler - IUL

Chi tiết

Máy Pha Loãng Theo Trọng Lượng - Smart Dilutor W - IUL

Chi tiết
  • Trang:
  • 1
  • 2
Chuyển nhanh đến trang