Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Bộ Phản Ứng "LR-2.ST" - IKA

Chi tiết

Máy Ly Tâm "mini G" - IKA

Chi tiết

Máy Gia Nhiệt Nhúng "EH 4 basic" - IKA

Chi tiết

Máy Gia Nhiệt "C-MAG HP 4 / 7 / 10" - IKA

Chi tiết

Bể Điều Nhiệt "HB 10" - IKA

Chi tiết

Bể Điều Nhiệt Kỹ Thuật Số "HBR 4 digital" - IKA

Chi tiết

Máy Gia Nhiệt Khô "Dry Block Heater" - IKA

Chi tiết

Máy Nghiền "Tube Mill control" - IKA

Chi tiết

Đầu Nghiền "MF 10.2" - IKA

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang