Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Service
028.2214.7758
Sale - Mr. Phương
032.805.9692 (Zalo)

Bộ Phản Ứng "LR-2.ST" - IKA

Chi tiết

Máy Ly Tâm "mini G" - IKA

Chi tiết

Máy Gia Nhiệt "C-MAG HP 4 / 7 / 10" - IKA

Chi tiết

Bể Điều Nhiệt "HB 10" - IKA

Chi tiết

Máy Gia Nhiệt Khô "Dry Block Heater" - IKA

Chi tiết

Máy Nghiền "Tube Mill control" - IKA

Chi tiết

Đầu Nghiền "MF 10.2" - IKA

Chi tiết

Đầu Cắt "MF 10.1" - IKA

Chi tiết

Ổ Đĩa Nghiền Mịn "MF 10 basic" - IKA

Chi tiết

Máy Nghiền Tổng Hợp "M 20" - IKA

Chi tiết

Máy Nghiền Phân Tích "A 11 basic" - IKA

Chi tiết

Máy Đồng Hóa "T 65 basic/digital" - IKA

Chi tiết

Máy Đồng Hóa "T 50 digital" - IKA

Chi tiết

Máy Đồng Hóa "T 25 digital" - IKA

Chi tiết

Máy Đồng Hóa "T 18 digital" - IKA

Chi tiết

Máy Đồng Hóa "T 10 basic / standard" - IKA

Chi tiết

Máy Đồng Hóa "Tube Drive control" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc Dạng Lăn Tròn "ROLLER 10" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc Dạng Lăn Tròn "ROLLER 6" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc Dạng Bập Bênh "ROCKER 3D basic / digital" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc Dạng Bập Bênh "ROCKER 2D basic / digital" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc "VORTEX 4 basic / digital" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc Ống Nghiệm "VORTEX 1" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc "HS 501 digital" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc "HS 260 basic / control / control NOL" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc "KS 501 digital" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc "KS 130 basic / control / control NOL - KS 260 basic / control / control NOL" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc Đĩa Microtiter "MTS 2/4 digital" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc "VXR basic" - IKA

Chi tiết

Máy Lắc Đa Năng "VORTEX 3" - IKA

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang