Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Lexicon® Tủ Đông Sâu - Esco

Chi tiết

Powdermax™ Tủ Cân Bằng Khối Lượng Bột - Esco

Chi tiết

Swift™ Máy Luân Nhiệt MiniPro - Esco

Chi tiết

Streamline® Tủ PCR - Esco

Chi tiết

Airstream® Tủ PCR - Esco

Chi tiết

OptiMair® Tủ Vô Trùng Laminar Dòng Khí Thổi Đứng - Esco

Chi tiết

Labculture® Tủ Vô Trùng Dòng Khí Thổi Ngang Nghịch Đảo - Esco

Chi tiết

Labculture® Tủ Vô Trùng Laminar Dòng Khí Thổi Đứng - Esco

Chi tiết

Labculture® Tủ Vô Trùng Laminar Dòng Khí Thổi Ngang - Esco

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang