Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Vòng Đệm Silicon Đỏ Dùng Cho Vòi Nối Nhựa PP - DURAN®

Chi tiết

Vòi Nối Cong Nhựa PP - DURAN®

Chi tiết

Vòi Nối Thẳng Nhựa PP - DURAN®

Chi tiết

Tấm Đệm Silicon SEPTA - DURAN®

Chi tiết

Vòng Đệm Silicon-PTFE Có Lỗ - DURAN®

Chi tiết

Nắp Vặn Có Lỗ Nhựa PBT Màu Đỏ - DURAN®

Chi tiết

Tấm Đệm Silicon Phủ PTFE - DURAN®

Chi tiết

Nắp Vặn Nhựa PBT Màu Đỏ - DURAN®

Chi tiết

Ống Nối 1 Đầu Nắp Vặn, 1 Đầu Cổ Mài - DURAN®

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang