Mrs. Vân Anh
0913.715.558
Mrs. Phụng
0913.886.878
Phòng Kỹ Thuật
028.2214.7758

Máy Phân Cực Kế - POLAX-2L - ATAGO

Chi tiết

Máy Phân Cực Kế Tự Động Nhỏ Gọn - POL-1/2 - ATAGO

Chi tiết

Máy Phân Cực Kế Tự Động - SAC-i - ATAGO

Chi tiết

Máy Đo pH Kỹ Thuật Số - DPH-2 - ATAGO

Chi tiết

Máy Đo Độ Dẫn Điện Kỹ Thuật Số - DEC-2 - ATAGO

Chi tiết

Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series - PR-301α - ATAGO

Chi tiết

Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series - PR-32α - ATAGO

Chi tiết

Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series - PR-101α - ATAGO

Chi tiết

Khúc Xạ Kế Kỹ Thuật Số Palete Series - PR-201α - ATAGO

Chi tiết
Chuyển nhanh đến trang